Introductie Team

Welkom bij het allereerste blog van deze editie van Solar Boat Twente. Nu de website volledig in de nieuwe huisstijl online is, worden de blogs weer geüpload. Aangenomen dat u als lezer (nog) niet zoveel weet van het team zal de eerste blog van dit team als een introductie dienen. Hierin wordt de teamstructuur uitgezet die later gedetailleerder en persoonlijker uitgewerkt zal worden.

Het Team

Wij zijn een team van 14 studenten met als doel het bouwen van een zonneboot. Om dat te realiseren moeten verscheidene onderdelen ontworpen en gebouwd worden. Hiervoor is het technisch team verantwoordelijk. Dit team is opgesplitst in 4 subteams, elk verantwoordelijk voor hun eigen stukje van de boot.

We beginnen met het onderdeel dat zorgt voor het drijvend vermogen van de boot en waaraan de andere onderdelen bevestigd zijn: de romp. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij team structureel. Zij zorgen dat de boot de krachten opvangt waaraan ze blootgesteld wordt. (ja de boot is een zij).

Van het drijvende vermogen gaan we naar de voorwaartse kracht, de aandrijving. Het subteam wat zich hiermee bezighoudt kijkt naar alle verbindingen vanaf het stuur tot aan de schroef, met als centraal punt de elektromotor.

De mechanische aansturing van de motor gebeurt dus door team aandrijving, maar er is ook nog een elektrische aansturing nodig. Deze neemt team elektronica voor zijn rekening. Dit, samen met alle andere onderdelen waar spanning of data mee gemoeid is. Belangrijk om hierbij te benoemen zijn de zonnepanelen en accu’s, die zorgen voor de opwekking en opslag van energie.

We hebben nu een drijvende kracht, de elektrische energie en een daaruit volgende voorwaartse kracht. Lijkt vrij compleet voor een boot, toch? Niet voor onze zonneboot. Er is een subteam opgericht om nog een opwaartse kracht te creëren: team draagvleugels. Zij ontwikkelen vleugels die onder de boot zitten die de functie hebben om de romp boven het water te krijgen. Op deze manier is er minder contact met het water, wat zorgt voor minder wrijving en hierdoor resulteert in efficiënter varen.  

Naast het technisch team hebben we ook het communicatie team. Dit team is wederom opgesplitst in verschillende subteams.

Als eerste is er een team dat zorgt voor het contact met partners, ‘team extern’. Dit team is veelal het contact met alle relaties buiten het team. Mocht u als lezer in contact komen te staan met ons team, is de kans groot dat dit via hen zal gaan.

Een andere manier om in contact te komen met het team is via evenementen. Hiervoor is team events. Zij zorgen voor de organisatie van onze eigen evenementen en organiseren het verloop van externe evenementen. Dan blijft er nog één subteam over: ‘team public relations’, ook wel PR. Dat team zorgt voor de social media en daarmee de uitstraling naar de buitenwereld, evenals de nieuwe huisstijl en deze blog.

Om alle eerder genoemde teams goed hun werk te kunnen laten doen is er het management. Zij zorgen voor het soepel functioneren van het team en helpen bij het maken van keuzes die meerdere subteams aangaan.

Om deze blog mee af te sluiten staat hieronder een schematische weergave van het verhaal wat hierboven verteld is. In de volgende blogs gaan we dieper in op de teams.

Tot dan!


Rob van Zee

Technisch Teamleider Solar Boat Twente