Onze Missie

In het kort

Wij, het Solar Boat Twente team, zijn een groep gepassioneerde jonge studenten die streven naar het maken van een positieve impact op de samenleving aan de hand van onze carrière. Of we nog studeren, een tussenjaar nemen of net ons diploma gehaald hebben, we hebben allemaal besloten om dit jaar deze uitdaging aan te gaan. Maar waarom, en met welke doelen? Natuurlijk, we bouwen een zonneboot die we zullen racen tegen andere teams, met het doel om te winnen. Dit is echter niet alles. Dit jaar gaat ook over leren buiten de studie om. Samenwerking, het groeien als team én als individueel, op professioneel en persoonlijk vlak, zijn erg belangrijk. Ondersteund door en in samenwerking met onze partners streven we naar innovatieve oplossing door middel van het bouwen van de boot. Hiermee willen we de mogelijkheden voor een duurzame maritieme sector op de kaart zetten en deze sector inspireren de stappen te zetten naar een duurzamere industrie. Dit is hoe we de positieve invloed waar we allemaal naar streven proberen te behalen. 

 

Wil je meer weten? Lees verder om meer te ontdekken over onze motivaties en doelen voor dit jaar.

Klimaatverandering

De wereld ondergaat natuurlijke cycli tussen ijstijden en interglaciale periodes. Deze periodes wisselen elkaar af op een tijdschaal van 100 000en jaren. In de laatste 50 jaar, the globale temperaturen zijn significant gestegen, meer dan aan deze (inter)glaciale periodes kan toegeschreven worden. Precies dezelfde trend is te zien in de stijging van koolstofdioxide-concentraties in the atmosfeer, door menselijke activiteiten.

Koolstofdioxidehoeveelheden in de afgelopen miljoenen jaren [NASA]

De CO2-concentratie is één van de bepalende factoren in het broeikaseffect. The aanwezigheid ervan zorgt voor een mantel waardoor de atmosfeer een hogere temperatuur dan de ruimte eromheen kan behouden. Zonder dit broeikaseffect, de aarde zou te koud zijn om leven mogelijk te maken. Echter, de concentratie CO2 die momenteel aanwezig is, zorgt voor een versterkt broeikaseffect. Deze mantel met onder andere CO2 is zo dicht dat de temperaturen op aarde omhoog gaan. En dit gaat dus veel sneller dan natuurlijk doordat we veel CO2 de lucht in laten gaan door alle menselijke activiteiten. Als gevolg, het aantal leefbare gebieden waarin mensen kunnen leven staat onder druk, samen met het dierenrijk. Daarnaast is de diversiteit in habitats van dieren wereldwijd snel aan het krimpen.

Sommige veranderingen kunnen niet ongedaan worden. Dit betekent echter niet dat het te laat is om de invloed en het effect van menselijke activiteiten op het broeikaseffect te veranderen. En hoewel de juiste technieken om op een duurzame manier te voldoen aan de energiebehoefte nog niet bestaan, is het belangrijk om te realiseren dat we elke kleine stap die we kunnen zetten moeten nemen. 

Wij als Solar Boat Twente willen de beweging naar een duurzamere toekomst lijden door middel van onze innovaties. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van, en uiteindelijk volledig elimineren van, de productie van overtollige broeikasgassen.

Solar Boat Twente

We ontwerpen en bouwen een efficiënte zon-aangedreven motorboot. Misschien vraag jij je af hoe dit helpt met het behalen van onze doelen om leider te zijn in de beweging naar een duurzamere planeet. Laten we beginnen met wat illustratieve feiten. De maritieme transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 2.5% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Tegen wat je misschien zou verwachten in, schepen uit 2013 bleken gemiddeld minder zuinig te zijn dan schepen uit 1990. En terwijl andere sectoren stappen zetten om hun ecologische voetafdruk te verminderen, is de schatting dat de maritieme sector voor ongeveer 10% van de totale uitstoot zorgt in 2050. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat er meer gedaan wordt in de maritieme sector om haar broeikasgasemissies te verminderen. 

 

We begrijpen dat ontwikkelingen op een zonneboot zoals die van ons niet direct geïmplementeerd kunnen worden op grote, vervuilende containerschepen. Ze zijn echter wel meteen toepasbaar op kleinere hobby- en plezierboten, en kunnen als basis dienen voor ontwikkelingen voor grotere schepen. Daarbij komt dat onze impact verder gaat dan alleen onze eigen innovaties. Door middel van onze samenwerking met partners stimuleren we bedrijven om zelf ook te innoveren aangezien wij soms technologisch uitdagende producten vragen. Daarnaast proberen we een zo groot mogelijk netwerk te bereiken om aandacht te creëren voor de uitdagingen, maar ook mogelijkheden, voor de maritieme sector. Met het laten zien van de potentie van de technologische vooruitgangen streven we naar het inspireren van individuen en bedrijven, door middel van het verhogen van hun ambities om duurzamere producten te ontwikkelen voor de maritieme sector. 

 

Onze lange-termijndoelen zijn:

  1. Het ontwikkelen van innovatieve technologie en oplossingen voor onze zonneboot;
  2. Het stimuleren van bedrijven om meer te innoveren op het gebied van duurzame producten;
  3. De wereld laten zien, beginnende met de mensen in onze omgeving en onze partners en sponsoren, wat de potentie is van duurzame ontwikkelingen;
  4. Onze eigen ecologische voetafdruk terug te brengen naar nul.

Doelen voor 2020/2021

Technologisch

Onze boot gebruikt de energie uit zonlicht als energiebron door middel van de zonnepanelen. De hoeveelheid energie die op deze manier gewonnen kan worden is beperkt tot de oppervlakte en de efficiëntie van de zonnepanelen. Deze hoeveelheid energie op zijn beurt beperkt the snelheid en afstand die gevaren kan worden. Aangezien we de zonnepanelen van vorig jaar gebruiken omdat deze zeer efficiënt zijn, zullen de verbeteringen dit jaar op ander gebied plaatsvinden. The volledige aandrijflijn moet dus de energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit betekent betere converters, motoren of propellors. Onze boot echter is ontworpen om te vliegen! Dit kan door middel van draagvleugels die onderaan de boot gemonteerd zijn waarmee de romp van de boot uit het water wordt getild, wat voor een significante reductie in weerstand zorgt, en dus een verhoging in efficiëntie als gevolg heeft. Dus alhoewel een efficiënte aandrijflijn erg belangrijk is, de meeste vooruitgang kan dit jaar geboekt worden door het stabiel laten vliegen van de boot.

Het gebruik van draagvleugels is niet nieuw en dateert terug tot 1906 toen een Italiaanse uitvinden ze gebruikte om een snelheid van 68km/h te halen met zijn 60 pk motor. Zijn systeem gebruikte een ladder-type draagvleugel, dat de boot automatisch stabiliseert aangezien de liftkracht kleiner wordt als je verder uit het water bent. Onze boot gebruikt daarentegen een geavanceerd elektronisch systeem om de hoek van de vleugels aan te passen. Dit heeft voordelen op het gebied van gewicht, efficiëntie en veelzijdigheid. Tot nu is het nog niet gelukt om de boot consistent en betrouwbaar te laten vliegen. Daarom is dit onze grootste focus, waar het gaat om het goed meten van de boots positie en het bouwen van een robuust regelsysteem.

Forlanini’s draagvleugelboot [USHA]

Ons tweede focuspunt ligt dit jaar op koeling van de batterij en de motor controller. In onze zonneboot, de batterij, de motor en de bijbehorende motor controller zijn drie vitale componenten. Bovendien gaat er veel vermogen doorheen, wat omgezet moet worden naar mechanisch vermogen om de propellor aan te sturen die de boot voortstuwt. Deze onderdelen zijn geoptimaliseerd voor efficiëntie, maar gebruiken uiteraard nooit 100% van de energie, waarbij hitte wordt gegenereerd. In het geval van de batterij, oververhitting kan zorgen voor permanente schade aan de cellen, met een vermindering in prestatie tot gevolg. Om efficiënt en betrouwbaar te kunnen blijven varen is het belangrijk dat deze hitte afgevoerd wordt. The vorige twee generaties van Solar Boat Twente hebben ervoor gekozen om de motor in een nacelle in het water te plaatsen. Op deze manier wordt de motor automatisch en passief watergekoeld. Hierdoor hoeft er geen extra gewicht of energie verspild aan het koelen van de motor. Dit jaar gaan we een adequaat koelingssysteem ontwerpen voor de batterij en de motor controller. Momenteel doen we nog onderzoek naar de beste mogelijkheid, samen met onze partners. Waarschijnlijk zal een actief vloeistof-koelingssysteem geïmplementeerd worden.

Communicatie

Ons communicatieteam streeft ernaar om aandacht te creëren voor onze doelen en prestaties, door middel van verschillende social media accounts, de nieuwsbrief, stunts en evenementen. We gaan dit jaar ook verder met de samenwerking me Young Solar Boat Twente. Young Solar Boat Twente bestaat uit ongeveer 10 scholieren van ‘Het Stedelijk Lyceum Kottenpark’. Door met hen samen te werken proberen we vanaf jongs af aan mensen te leren over duurzaamheid en duurzame technologieën. Hun V20 zonneboot zal meedoen met de Young Solar Challenge!

Prestaties

Dit jaar is, met de COVID-19 pandemie, nog uitdagender dan andere jaren. Echter, the plannen om mee te doen in de evenementen van Solar Sport One, het NK in Akkrum en het grootste evenement van het jaar, de Monaco Solar & Energy Boat Challenge zijn onveranderd! (Zie Races voor meer informatie.)

 

De vorige generaties Solar Boat Twente hebben goed gepresteerd in deze competities. Echter is het nog niet eerder gelukt om een stabiel en robuust regelsysteem te creëren, wat nodig is om echt mee te doen tussen de topteams. Aangezien we dit jaar niet de volledige boot opnieuw ontwerpen, maar focussen op de gebieden waar verbetering te behalen valt, geeft dit ons de voorsprong om dit jaar wel een stabiel vliegende boot te ontwerpen. Ons doel is om een podiumplek op het WK in Monaco te bemachtigen.

Hoe jij kan bijdragen aan een duurzame toekomst

Ja, we hebben jou ook nodig! Probeer het onder de aandacht te brengen, en doe wat je kan. Elke keer als je een beslissing maakt, probeer voor de duurzamere optie te gaan. Als je een auto koopt, neem een hybride of elektrisch alternatief. Overweeg het plaatsen van zonnepanelen op je dak, en minimaliseer het vliegen per vliegtuig. 

 

Gezien onze sociale ambities vinden we het niet onbelangrijk om onze eigen ecologische impact te bekijken. Daarom controleren we altijd of onze acties zwaarder wegen dan de bijbehorende milieu-impact. Maar, dit kunnen we niet alleen. Om onze missie waar te maken zijn we altijd op zoek naar partners en assistentie, die ons willen helpen met deze uitdaging. 

Ben je geïnteresseerd geraakt? Wacht niet langer en neemt contact met ons op. Bij Partners kan je zien wie je al voor gegaan is.

Bronnen

Scroll naar top