Onze Missie

In het kort

Wij, het Solar Boat Twente team, zijn een groep gepassioneerde jonge studenten die streven naar het maken van een positieve impact op de samenleving aan de hand van onze carrière. Of we nog studeren, een tussenjaar nemen of net ons diploma gehaald hebben, we hebben allemaal besloten om dit jaar deze uitdaging aan te gaan. Maar waarom, en met welke doelen? Natuurlijk, we bouwen een zonneboot die we zullen racen tegen andere teams, met het doel om te winnen. Dit is echter niet alles. Dit jaar gaat ook over leren buiten de studie om. Samenwerking, het groeien als team én als individueel, op professioneel en persoonlijk vlak, zijn erg belangrijk. Ondersteund door en in samenwerking met onze partners streven we naar innovatieve oplossing door middel van het bouwen van de boot. Hiermee willen we de mogelijkheden voor een duurzame maritieme sector op de kaart zetten en deze sector inspireren de stappen te zetten naar een duurzamere industrie. Dit is hoe we de positieve invloed waar we allemaal naar streven proberen te behalen. 

 

Wil je meer weten? Lees verder om meer te ontdekken over onze motivaties en doelen voor dit jaar.

Klimaatverandering

De wereld ondergaat natuurlijke cycli tussen ijstijden en interglaciale periodes. Deze periodes wisselen elkaar af op een tijdschaal van 100 000en jaren. In de laatste 50 jaar, the globale temperaturen zijn significant gestegen, meer dan aan deze (inter)glaciale periodes kan toegeschreven worden. Precies dezelfde trend is te zien in de stijging van koolstofdioxide-concentraties in the atmosfeer, door menselijke activiteiten.

Koolstofdioxidehoeveelheden in de afgelopen miljoenen jaren [NASA]

De CO2-concentratie is één van de bepalende factoren in het broeikaseffect. The aanwezigheid ervan zorgt voor een mantel waardoor de atmosfeer een hogere temperatuur dan de ruimte eromheen kan behouden. Zonder dit broeikaseffect, de aarde zou te koud zijn om leven mogelijk te maken. Echter, de concentratie CO2 die momenteel aanwezig is, zorgt voor een versterkt broeikaseffect. Deze mantel met onder andere CO2 is zo dicht dat de temperaturen op aarde omhoog gaan. En dit gaat dus veel sneller dan natuurlijk doordat we veel CO2 de lucht in laten gaan door alle menselijke activiteiten. Als gevolg, het aantal leefbare gebieden waarin mensen kunnen leven staat onder druk, samen met het dierenrijk. Daarnaast is de diversiteit in habitats van dieren wereldwijd snel aan het krimpen.

Sommige veranderingen kunnen niet ongedaan worden. Dit betekent echter niet dat het te laat is om de invloed en het effect van menselijke activiteiten op het broeikaseffect te veranderen. En hoewel de juiste technieken om op een duurzame manier te voldoen aan de energiebehoefte nog niet bestaan, is het belangrijk om te realiseren dat we elke kleine stap die we kunnen zetten moeten nemen. 

Wij als Solar Boat Twente willen de beweging naar een duurzamere toekomst lijden door middel van onze innovaties. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van, en uiteindelijk volledig elimineren van, de productie van overtollige broeikasgassen.

Solar Boat Twente

We ontwerpen en bouwen een efficiënte zon-aangedreven motorboot. Misschien vraag jij je af hoe dit helpt met het behalen van onze doelen om leider te zijn in de beweging naar een duurzamere planeet. Laten we beginnen met wat illustratieve feiten. De maritieme transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 2.5% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Tegen wat je misschien zou verwachten in, schepen uit 2013 bleken gemiddeld minder zuinig te zijn dan schepen uit 1990. En terwijl andere sectoren stappen zetten om hun ecologische voetafdruk te verminderen, is de schatting dat de maritieme sector voor ongeveer 10% van de totale uitstoot zorgt in 2050. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat er meer gedaan wordt in de maritieme sector om haar broeikasgasemissies te verminderen. 

 

We begrijpen dat ontwikkelingen op een zonneboot zoals die van ons niet direct geïmplementeerd kunnen worden op grote, vervuilende containerschepen. Ze zijn echter wel meteen toepasbaar op kleinere hobby- en plezierboten, en kunnen als basis dienen voor ontwikkelingen voor grotere schepen. Daarbij komt dat onze impact verder gaat dan alleen onze eigen innovaties. Door middel van onze samenwerking met partners stimuleren we bedrijven om zelf ook te innoveren aangezien wij soms technologisch uitdagende producten vragen. Daarnaast proberen we een zo groot mogelijk netwerk te bereiken om aandacht te creëren voor de uitdagingen, maar ook mogelijkheden, voor de maritieme sector. Met het laten zien van de potentie van de technologische vooruitgangen streven we naar het inspireren van individuen en bedrijven, door middel van het verhogen van hun ambities om duurzamere producten te ontwikkelen voor de maritieme sector. 

 

Onze lange-termijndoelen zijn:

  1. Het ontwikkelen van innovatieve technologie en oplossingen voor onze zonneboot;
  2. Het stimuleren van bedrijven om meer te innoveren op het gebied van duurzame producten;
  3. De wereld laten zien, beginnende met de mensen in onze omgeving en onze partners en sponsoren, wat de potentie is van duurzame ontwikkelingen;
  4. Onze eigen ecologische voetafdruk terug te brengen naar nul.

Doelen voor 2022/2023

Technologisch

Ons eerste doel dit jaar is om de boot te laten foilen onder alle watercondities. We gebruiken draagvleugels om onze boot boven het water uit te tillen, om zo de weerstand te verlagen en onze efficiëntie en snelheid te maximaliseren. Het vorige team is het gelukt om een  boot te maken die stabiel kan vliegen, door het elektronische controle systeem sterk te verbeteren. Helaas werkt dit vooralsnog alleen nog maar als we rechtdoor varen op het vlakke water van het Twentekanaal. Dit jaar willen we het controle systeem uitbreiden om ook te kunnen vliegen op ruiger water en door de bochten. Om dit te bereiken gaan we het ontwerp en het mechanisme van de draagvleugels te aan te passen en ons controlesysteem zo te verbeteren dat het deze condities kan doorstaan.

Daarnaast gaan we dit jaar een nieuwe romp ontwerpen en produceren. De boot waar we op dit moment mee racen is hetzelfde ontwerp als die van het originele Solar Boat Twente team in 2016. Dit design is erg geschikt om te varen op vlakke wateren, terwijl wij willen vliegen over de golven van de Middellandse Zee. Daar is een nieuwe rompvorm voor nodig. De nieuwe romp zou aan het eind van het jaar af moeten zijn, zodat het team van 2023-2024 met deze boot kan gaan racen. We werken samen met een aantal bedrijven en oudere Solar Boat Twente teams om ons te helpen ontwerpen, zodat wij van hun ervaringen kunnen leren en het best mogelijke ontwerp kunnen maken.

Ten slotte gaan we zorgen dat we zo veel mogelijk energie uit de zonnepanelen kunnen halen en deze energie zo efficiënt mogelijk gebruiken in de motor. Dit gaan we doen door nieuwe zonnepanelen te maken. Deze leggen we op koolstofvezel platen, zodat ze minder snel beschadigen bij het plaatsen en verwijderen van de panelen. Verder gaan we ook nieuwe “Maximum Power Point Trackers” maken, ook wel MPPTs. Deze elektronische componenten maximaliseren de hoeveelheid energie die uit de zonnepanelen komt, waardoor ze veel efficiënter worden. Tenslotte werken we samen met Solar Team Twente aan een nieuwe motor controller, die heel efficiënt is voor zowel onze zonneboot als hun zonneauto.

Al deze aanpassingen zorgen ervoor dat wij tijdens de wedstrijden een stuk sneller en efficiënter kunnen varen, om zo mee te doen voor het podium!

Communicatie

Ons communicatie team werkt erg hard om Solar Boat Twente bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Dit doen we door exposure te creëren voor ons project en te focussen op de naamsbekendheid van Solar Boat Twente. 

Exposure is erg belangrijk voor ons, zodat we veel mensen kennis kunnen laten maken met ons project en ze enthousiast maken voor de dingen die wij als team doen. Bovendien zorgt dit voor meer bewustzijn bij onze doelgroepen van de duurzaamheid en innovaties van een boot op zonne-energie. 

Om ervoor te zorgen dat de hele wereld over ons project komt te weten, organiseren wij evenementen voor studenten en bedrijven, bezoeken we conferenties voor de maritieme sector en zorgen we ervoor dat we onze aanwezigheid op sociale media up to date blijft.

Prestaties

Het team van vorig jaar heeft een vierde plaats behaald op het wereldkampioenschap in Monaco. Wij denken dat we dit jaar de boot zodanig kunnen verbeteren dat we mee kunnen doen voor het podium! Onze eerstvolgende race is het Nederlands kampioenschap zonnebootracen in Akkrum. (Zie Races voor meer informatie).

Sustainability & Innoavtion

We hebben dit jaar een nieuw subteam binnen Solar Boat Twente: het Sustainability & Innovation subteam, of kortweg S&I. Dit subteam focust op de lange termijn doelen van het team. Dit jaar ligt de focus op het doen van onderzoek, naar zowel de technische mogelijkheden van duurzame energieopwekking en -opslag als de wensen van onze partners. Dit onderzoek zal de toekomst bepalen van Solar Boat Twente, waarin we blijven zoeken naar manieren om de maritieme sector te blijven verbeteren, innoveren en inspireren.

Hoe jij kan bijdragen aan een duurzame toekomst

Ja, we hebben jou ook nodig! Probeer het onder de aandacht te brengen, en doe wat je kan. Elke keer als je een beslissing maakt, probeer voor de duurzamere optie te gaan. Als je een auto koopt, neem een hybride of elektrisch alternatief. Overweeg het plaatsen van zonnepanelen op je dak, en minimaliseer het vliegen per vliegtuig. 

 

Gezien onze sociale ambities vinden we het niet onbelangrijk om onze eigen ecologische impact te bekijken. Daarom controleren we altijd of onze acties zwaarder wegen dan de bijbehorende milieu-impact. Maar, dit kunnen we niet alleen. Om onze missie waar te maken zijn we altijd op zoek naar partners en assistentie, die ons willen helpen met deze uitdaging. 

Ben je geïnteresseerd geraakt? Wacht niet langer en neemt contact met ons op. Bij Partners kan je zien wie je al voor gegaan is.

Bronnen

Scroll naar top